Gontiti – Another Mood + Wakiyaku De Arutomo Shirazuni (1990)

Gontiti - Another Mood + Wakiyaku De Arutomo Shirazuni (1990)
Artist: Gontiti
Album: Another Mood + Wakiyaku De Arutomo Shirazuni
Label: Epic
Year Of Release: 1990
Format: FLAC (tracks+.cue)
Tracklist:
Another Mood (1983)
01. Nickel Dance (2:52)
02. Canal Tune (3:18)
03. Mizukage (3:53)
04. Kaettekita Musuko (3:34)
05. Marcel Desaemo (3:55)
06. Turkish March (1:35)
07. Nemuri no Shima (4:44)
08. Midori no Seikaku (1:40)
09. Risukichi to Jataro (2:42)
10. Shinako (6:01)

Wakiyaku de Arutomo Shirazuni (1984)
11. Jado (4:44)
12. Drop D (2:22)
13. Twilight Walk (4:00)
14. Valse (2:28)
15. Manjanore (5:22)
16. Shugakuryokou Yakouresha Nandoku Ongaku (4:48)
17. Sougankyou to Watashi (2:39)
18. F Jin (3:42)
19. Yami no Shidaru (4:08)
20. Aspirin & Allergy (2:37)
21. Wakiyaku de Arutomo Shirazuni (3:24)

DOWNLOAD FROM FILECAT.NET >>>

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *